GT-PRO

Gitarový efektový procesor

GT 10

Gitarový multiefekt (procesor)

GT-8

Gitarový efektový procesor

GT-6B

Basgitarový efektový procesor

GR-33

Gitarový syntetizátor

ME-50

Gitarový multiefektový procesor

TU-2

Gig Tuner

ME-20B

Basový multiefektový procesor

ME-20

Gitarový multiefektový procesor

VGA-3

Zosilňovač typu V-Guitar

eBand JS-8

RC-50

Loop Station

TU-1000

Stage Tuner

ME-70

Gitarový efektový procesor

RC-2

Loop station

GT 10B

Basgitarový efektový procesor

GR-20GK GK-3

Gitarový syntetizátor so snímačom GK-3

GI-20

GK-MIDI rozhranie

CUBE-80XL

GKP-4

GK Parallel Box

CUBE-40XL

GFC-50

MIDI prepínač

CUBE-20XL

AC-100

Akustický gitarový zosilňovač

MCUBE RX

Gitarové kombo

CUBE-20GX

Gitarové kombo pre začiatočníkov

CUBE-40GX

Cube-80GX

MICRO CUBE

Kompaktné gitarové kombo

GA-212

GA 112